Måling i DOI – Gemius

Danske Medier Research indgik i 2020 en aftale med Gemius S.A. om levering af en markedsmåling af internettrafik med start fra 2020.

Den valgte løsning indeholder måling af websites, apps og streams på alle relevante platforme, og leverer nøgletal til markedet for de enkelte platforme samt for den totale internettrafik. Målingen sikrer således, at vi både har et billede af helheden og detaljen i brugen af online medier, på tværs af websites og apps.

De grundlæggende elementer for målingen er en script-baseret måling af trafik på de deltagende udgivelser og et online-rekrutteret panel på 50.000+ respondenter, til beskrivelse af brugerprofiler og adfærd for alle platforme på vore udgivelser.

Rapporteringen af markedsdata sker dagligt og det er muligt at beregne nøgletal uden begrænsninger på periode. Toplister for bl.a. sidevisninger offentliggøres månedligt.

Mit site skal med i målingen, hvad skal jeg gøre?

Målingen er scriptbaseret, så før at I kan blive en del af målingen, skal I downloade og indsætte script fra Gemius på de sites I gerne vil have tilmeldt målingen.

Kontakt Danske Medier Research på mail mbz@danskemedier.dk. og aftal det videre forløb. Man kan læse mere om priser her.

Samtykke og cookiepolitik

Vær i forbindelse med scriptingen særligt opmærksom på at opdatere information om cookies og indhentning af samtykke, ved opdatering af scripts, som altid.

Se i den forbindelse retningslinjer og vejledninger fra Danske Medier Research her:

Krav til indhentning af samtykke til DMRs brug af cookies

Vejledning til indhentning af samtykke