Privatlivspolitik

Cookies- og privatlivspolitik på danskonlineindex.dk

Bemærk: Denne beskrivelse vedrører udelukkende websitet danskonlineindex.dk. Hvis du vil læse persondatapolitikken for den måling som Dansk Online Index udfører på tværs af mange danske websites skal du klikke her: https://danskonlineindex.dk/persondatapolitik/

 

I denne cookie- og privatlivspolitik kan du læse om, hvordan vi bruger cookies på vores website, og til hvilke formål vi behandler personoplysninger, samt hvilke rettigheder du som registrerede har, og hvordan vi passer på de personoplysninger, som vi indsamler. Vi anbefaler, at du læser den samlede politik, herunder særligt afsnittet om persondata, som beskriver vores behandling af personoplysninger.

Cookiepolitik

Websitet anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der kan anbringes på din computers harddisk, smartphone eller andet elektronisk udstyr. Cookies fungerer som et genkendeligt ID og kan ikke indeholde virus eller farlig kode.

Samtykke
Brug af cookies kræver dit samtykke. Det er den forespørgsel, du møder, når du først besøger websitet. Du kan til hver en tid trække dit samtykke tilbage. Rent praktisk kan det gøres ved at slette dine cookies i din webbrowser. Næste gang du besøger websitet, vil du blive mødt med en ny forespørgsel om at give samtykke til cookies. Du får også en forespørgsel, hvis der er sket ændringer i formål, eller i hvem der sætter cookies på websitet.

Tredjepartscookies
Tredjeparter er selvstændige dataansvarlige med mindre andet er eksplicit oplyst. Danske Medier Research er ikke ansvarlige for tredjepartscookies og information indsamlet af disse, og der henvises til tredjepartnernes egen privatpolitik for nærmere information. Der sættes Tredjepartscookies fra domænet: .gemius.pl. Formålet med disse cookies er at føre statistik over brugen af websitet til den topliste som Gemius leverer til Danske Medier Research.

Opbevaring af cookies
Cookies, der lagres på dit eget udstyr, vil blive opbevaret i højst 5 år fra sidste gang du var inde på et af vores websites. Hver gang du genbesøger det pågældende website, fornyes perioden. Du kan til enhver tid slette cookies (klik for vejledning).

Privatlivspolitik

Dataansvarlig:

Danske Medier Research Aps
Kalkbrænderiløbskaj 4
2100 København Ø
Telefon 33 97 40 00
E-mail: mail@dmresearch.dk

Persondata

Danske Medier Research ApS indsamler og behandler personoplysninger om brugere og kontaktpersoner hos vores tilsluttede udgivelser, samarbejdspartnere og besøgende på vores egne websites samt de sites, der er tilsluttet vores Dansk Online Index måling.

Vi indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for at kunne opfylde formålet med behandlingen. Nedenfor er det specificeret, hvilke typer af personoplysninger vi indsamler og behandler til forskellige formål samt det retlige grundlag i databeskyttelsesforordningen.

Kunder og samarbejdspartnere
Vi indsamler og opbevarer kontaktinformation og transaktionsoplysninger. Det retlige grundlag for behandling er vores legitime interesse i at kunne kontakte vores kunder. Oplysningerne ajourføres løbende og opbevares så længe det er nødvendigt for virksomhedens virke. Oplysninger vedr. betalinger gemmes op til 5 år fra regnskabsårets udløb i henhold til bogføringsloven.

Når du besøger vores website danskeonlineindex.dk
Som det fremgår af afsnittet om cookies, kan der lagres cookies på din enhed, når du besøger vores website. De personoplysninger, der indsamles via disse cookies, er typisk IP adresse, browser, enhedens geografiske placering, samt oplysninger om, hvordan websitet anvendes, og hvor længe en bruger opholder sig på en given side. Brug af cookies på din enhed finder sted på grundlag af samtykke, der til enhver tid kan trække tilbage ved at slette cookies, hvorved indsamlede data i praksis ikke længere kan sammenkædes med en computer, mobil eller tablet. Det retlige grundlag for indsamling af oplysninger via cookies er vores legitime interesse i at kunne føre statistik over brug af websitet (art. 6, 1, f). Informationerne gemmes uden tidsbegrænsning, men kan ikke henføres til din enhed, hvis du sletter dine cookies.

Når du kontakter Danske Medier Research via e-mail
Brugere, tilsluttede udgivelser, samarbejdspartnere mfl. og privat personer kan kontakte Danske Mediers Research via mail. Formålet med henvendelser er forskellige, men når du retter henvendelse til os, vil din henvendelse betyde, at vi indsamler og behandler personoplysninger om dig. Det vil typisk være navn og kontaktoplysninger som e-mail og telefonnummer. Derudover vil besvarelsen af din mail henvendelse også nødvendiggøre, at vi opbevarer oplysninger, der er omfattet af din mail.

Det retlige grundlag er vores legitime interesse i at kunne behandle henvendelserne (art. 6, 1.f) samt at kunne levere vores ydelser i henhold til kontrakt (art. 6, 1, b). E-mails gemmes så længe det er relevant for sagsbehandlingen, og slettes ellers med jævne mellemrum.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev
Tilmelding til Danske Medier Researchs elektroniske nyhedsbreve kræver, at du afgiver et samtykke. For at kunne levere nyhedsbrevet til dig, er det nødvendigt at indsamle og behandle oplysninger om navn og e-mail. Det er altid muligt at trække samtykke tilbage ved at klikke på afmeldingslinket i de fremsendte nyhedsbreve. Det retlige grundlag for at udsende og behandle oplysningerne er samtykke (art. 6.1.a) og vores legitime interesse (art. 6.1.f) i at kunne efterkomme et ønske om at få tilsendt nyhedsbreve. Vi gemmer dokumentation af dit samtykke i to år efter afmelding.

Periode for opbevaring af personoplysninger
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, som er nødvendigt i forhold til formålet med behandlingen af personoplysninger. Perioden afhænger således af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaringen. Vi behandler dine oplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til behandlingsformålet. Når oplysningerne ikke længere er nødvendige, sletter vi dem. Der vil dog kunne være særlige forhold eller lovgivning, der nødvendiggør, at oplysningerne opbevares længere, fx er det et lovkrav, at regnskabsmateriale opbevares i 5 år.

Videregivelse
Personoplysninger videregives til de medarbejdere i Danske Mediers Research, der har et arbejdsbetinget behov for at kunne tilgå oplysningerne. Oplysninger kan også videregives til medarbejdere i Danske Medier, der udfører rådgivningsopgaver for Danske Mediers Research. Oplysninger videregives også til tredjeparter, hvis dette kræves ifølge lovgivning som fx skatte- og regnskabslovgivning.

Behandlingssikkerhed
Danske Medier Research har vedtaget tekniske- og organisatoriske foranstaltninger for at sikre vores behandling af personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, ændring samt uautoriseret videregivelse eller offentliggørelse. Medarbejderne behandler personoplysninger i overensstemmelse med lovgivningen, og der er vedtaget interne retningslinjer for dette, samt hvad der skal ske i tilfælde af brud på persondatasikkerheden.

Dine rettigheder som bruger
Som registreret hos Danske Medier Research har du altid ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger, og vi vil i så fald tage stilling til, om vi skal slette eller berigtige dine oplysningerne eller begrænse behandlingen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig samt de nærmere kriterier for, hvor længe dine oplysninger bevares.

Disse rettigheder har du efter databeskyttelsesforordningen og henvendelse kan rettes til Danske Medier Research via e-mail mail@dmresearch.dk

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet. Kontaktoplysninger hertil kan findes på https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-datatilsynet/

Oversigt over dine rettigheder

  • Du har ret til indsigt og til at modtage en kopi af de personoplysninger, som vi måtte have registreret om dig.
  • Du har ret til at få rettet ukorrekte og misvisende
  • Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og i visse omstændigheder at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid.
  • Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet personoplysninger fx hvis personoplysningerne ikke længere er relevante for det formål, som de er indsamlet til.
  • Du har ret til at frabede dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring, herunder profilering.
  • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet elektronisk (hvor behandlingen er baseret på samtykke eller kontrakt), i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
  • Du kan altid indgive en klage til Datatilsynet.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til ovennævnte rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at en anmodning i alle tilfælde kan imødekommes. Det vil afhænge af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteten.

Sidst opdateret februar 2019