Persondatapolitik

Persondatapolitik for trafikmålingen Dansk Online Index

I denne persondatapolitik kan du læse om, hvordan vi indsamler og behandler persondata til brug for trafikmålingen Dansk Online Index (”målingen”), præcisering af formål, dine rettigheder som registreret og hvordan vi passer på de personoplysninger, som vi indsamler. Da brug af cookies kan medføre behandling af personoplysninger, anbefaler vi, at du læser den samlede politik, herunder særligt afsnittet om persondata, som beskriver vores behandling af personoplysninger.

Cookiepolitik

Målingen anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der kan anbringes på din computers harddisk, smartphone eller andet elektronisk udstyr. Cookies fungerer som et genkendeligt ID og kan ikke indeholde virus eller farlig kode. Vi bruger cookies fra domænet gemius.pl til måling af brug på tværs af websites. Se en liste over de sites, der deltager i målingen.

Samtykke
Brug af cookies kræver dit samtykke. Det er den forespørgsel, du møder, når du først besøger et website, der tilsluttet målingen. Du kan til hver en tid trække dit samtykke tilbage. Rent praktisk kan det gøres ved at slette dine cookies i din webbrowser (klik for vejledning). Næste gang du besøger websitet, vil du blive mødt med en ny forespørgsel om at give samtykke til cookies. Du får også en forespørgsel, hvis der er sket ændringer i formål, eller i hvem der sætter cookies på websitet.

Første- og Tredjepartscookies
Cookies fra Gemius er første- og tredjepartscookies på de sites, der er tilsluttet målingen. Danske Medier Research er dataansvarlige den indsamlede information. Rent teknisk udføres målingen af Gemius SA som er databehandler for Danske Medier Research. Formålet med disse cookies er at føre statistik over brug af tilsluttede websites til brug for en samlet Topliste, som Gemius SA leverer til Danske Medier Research og til en mere detaljeret trafikstatistik for de enkelte udgiveres egne websites, som de kun selv har adgang til. Data bruges ikke til profilering eller målretning af annoncer.

Opbevaring af cookies
Cookies, der lagres på dit eget udstyr, vil blive opbevaret i højst 5 år fra sidste gang du var inde på et af de tilsluttede websites. Hver gang du genbesøger det pågældende website, fornyes perioden.

Persondatapolitik

Dataansvarlig:

Danske Medier Research ApS
Rådhuspladsen 16
1550 København Ø
Telefon 33 97 40 00
E-mail: mail@dmresearch.dk

Persondata

Danske Medier Research ApS indsamler og behandler personoplysninger om brugere på de sites, der er tilsluttet målingen i Dansk Online Index. Vi indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for at kunne opfylde formålet med behandlingen. Nedenfor er det specificeret, hvilke typer af personoplysninger vi indsamler og behandler til forskellige formål samt det retlige grundlag i databeskyttelsesforordningen.

Når du besøger et website, der er tilsluttet målingen
Der lagres cookies på din enhed, når du besøger et website, der er tilsluttet målingen.

Målingen udføres af Gemius SA (databehandler) på vegne af Danske Medier Research (dataansvarlig). Der anvendes cookies fra domænet *.gemius.pl til indsamling af tidspunkt, tekniske oplysninger om udstyr, URL på besøgte sider og brugerens IP-adresse (de sidste 4 tegn gemmes ikke). Brug af cookies finder sted på grundlag af samtykke, der til enhver tid kan trække tilbage ved at slette cookies, hvorved indsamlede data i praksis ikke længere kan sammenkædes med en computer, mobil eller tablet. De indsamlede persondata behandles med henblik på udarbejdelse af statistikker og udbydes kun til andre i anonym og aggregeret form.

Behandlingen af de indsamlede oplysninger sker udelukkende i statistisk øjemed og det retlige grundlag for behandlingen af oplysninger er artikel 6, stk. 1, litra (e) (opgave i samfundets interesse) samt artikel 6, stk. 1, litra (f) (DMR’s og vores kunders legitime interesse i at kunne henholdsvis tilbyde og modtage statistik over brug af deres tilsluttede websites).

Fælles dataansvar mellem de tilsluttede websites og DMR

Udgiveren af websitet og DMR er fælles dataansvarlige for den del af målingen, der består af lagringen af cookies samt indsamlingen af oplysninger på din enhed, når du besøger et website, der er tilsluttet målingen.

Danske Medier Research er (ene)dataansvarlig for den viderebehandling, der sker i regi af Danske Medier Research, hvor de indsamlede personoplysninger behandles til brug for udarbejdelse af statistik for branchen og offentlig formidling til øvrige interessenter om danskernes medieforbrug.

Målingen udføres af Gemius SA, som er databehandler for Danske Medier Research.

De websites, der er tilsluttede DOI, er sammen med Danske Medier Research ansvarlig for sikringen af dine rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen og har i deres aftale om fælle dataansvar fastlagt følgende rollefordeling.

 • Det enkelte website er ansvarlig for behandlingen af henvendelser vedrørende de forhold, der relaterer sig til (cookie-)samtykkeindhentelsen samt lagringen af Gemius-cookies på dine enheder.
 • DMR er ansvarlig for henvendelser omkring selve behandlingen af personoplysninger til brug for målingen og derved den viderebehandling, der sker i DMR regi.
 • Det enkelte website og DMR er ansvarlige for at bistå hinanden i det omfang, at dette er relevant og nødvendigt for, at parterne kan efterleve forpligtelserne over for dig som registreret.
 • Du kan dog uanset denne rollefordeling udøve dine rettigheder i medfør af databeskyttelsesforordningen over for den enkelte dataansvarlige.

Når du deltager i en spørgeskemaundersøgelse tilknyttet målingen:

For brugere som vælger at besvare spørgeskemaundersøgelser fra Danske Medier Research indsamles endvidere svarene på spørgsmålene i disse undersøgelser. Disse data anvendes i aggregeret form til statistik analyse af brug af websites i målingen, og omfatter:

 • Køn
 • Alder
 • Geografi (postnummer)
 • Uddannelse
 • Beskæftigelse
 • Indkomst (i intervaller)
 • Husstandsindkomst (i intervaller)
 • Boligtype
 • Boligform
 • Brug af internet via forskellige devices (pc/mobil/tablet)
 • Interesser

Behandlingen af de indsamlede oplysninger sker udelukkende i statistisk øjemed, og det retlige grundlag for behandlingen af oplysningerne er artikel 6, stk. 1, litra (e) (opgave i samfundets interesse).

E-mail adresser indsamles i visse tilfælde.

Brugerne kan selv vælge hvorvidt de ønsker at oplyse e-mail adresse i forbindelse med besvarelsen af spørgeskemaet.

Ønsker brugeren at deltage i lodtrækningen, er det nødvendigt at indsamle e-mail adressen. E-mail adressen anvendes som lod i konkurrencen og for at kunne kontakte brugeren, såfremt pågældende vinder lodtrækningen om præmier, som afholdes i forbindelse med målingen. Behandlingsgrundlaget er artikel 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af aftale).

Her ud over vil e-mail adressen blive anvendt til statistisk modellering af brug af internet på flere devices, f.eks. pc og mobil.

Endelig kan brugeren give samtykke til at e-mail adressen også må blive anvendt til at fremsende information om undersøgelsen og/eller tilknyttede undersøgelser fra Danske Medier Research.

Oplysninger om e-mail adresser opbevares så længe det er nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil oplysningen er indsamlet, dog maks. 36 måneder.

Periode for opbevaring af personoplysninger
Data opbevares uden tidsbegrænsning af Gemius SA på vegne af Danske Medier Research, og udbydes kun til andre i anonym og aggregeret form. Hvis du sletter cookies, kan de indsamlede data i praksis ikke længere kan sammenkædes med en computer, mobil eller tablet.

Videregivelse
Personoplysninger behandles alene internt af de medarbejdere i Gemius SA, der har et arbejdsbetinget behov for at kunne tilgå oplysningerne.

Behandlingssikkerhed
Danske Medier Research har vedtaget tekniske- og organisatoriske foranstaltninger for at sikre vores behandling af personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, ændring samt uautoriseret videregivelse eller offentliggørelse. Medarbejderne behandler personoplysninger i overensstemmelse med lovgivningen, og der er vedtaget interne retningslinjer for dette, samt hvad der skal ske i tilfælde af brud på persondatasikkerheden.

Dine rettigheder som bruger
Som registreret hos Danske Medier Research har du altid ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger, og vi vil i så fald tage stilling til, om vi skal slette eller berigtige dine oplysningerne eller begrænse behandlingen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig samt de nærmere kriterier for, hvor længe dine oplysninger bevares.

Disse rettigheder har du efter databeskyttelsesforordningen og henvendelse for at gøre brug af disse rettigheder kan rettes til Danske Medier Research via e-mail mail@dmresearch.dk

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet. Kontaktoplysninger hertil kan findes på https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-datatilsynet/

Oversigt over dine rettigheder

 • Du har ret til indsigt og til at modtage en kopi af de personoplysninger, som vi måtte have registreret om dig.
 • Du har ret til at få rettet ukorrekte og misvisende personoplysninger
 • Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og i visse omstændigheder at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset eller slettet
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til ovennævnte rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at en anmodning i alle tilfælde kan imødekommes. Det vil afhænge af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteten.

Senest opdateret november 2023