Persondatapolitik

Persondatapolitik for trafikmålingen Dansk Online Index

I denne persondatapolitik kan du læse om, hvordan vi indsamler og behandler persondata til brug for trafikmålingen Dansk Online Index (”målingen”), præcisering af formål, dine rettigheder som registreret og hvordan vi passer på de personoplysninger, som vi indsamler. Da brug af cookies kan medføre behandling af personoplysninger, anbefaler vi, at du læser den samlede politik, herunder særligt afsnittet om persondata, som beskriver vores behandling af personoplysninger.

Cookiepolitik

Målingen anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der kan anbringes på din computers harddisk, smartphone eller andet elektronisk udstyr. Cookies fungerer som et genkendeligt ID og kan ikke indeholde virus eller farlig kode. Vi bruger cookies fra domænet tns-gallup.dk til måling af brug på tværs af websites. Se en liste over de sites, der deltager i målingen.

Samtykke
Brug af cookies kræver dit samtykke. Det er den forespørgsel, du møder, når du først besøger et website, der tilsluttet målingen. Du kan til hver en tid trække dit samtykke tilbage. Rent praktisk kan det gøres ved at slette dine cookies i din webbrowser (klik for vejledning). Næste gang du besøger websitet, vil du blive mødt med en ny forespørgsel om at give samtykke til cookies. Du får også en forespørgsel, hvis der er sket ændringer i formål, eller i hvem der sætter cookies på websitet.

Tredjepartscookies
Cookies fra tns-gallup.dk er en tredjepartscookie på de sites, der er tilsluttet målingen. Danske Medier Research er dataansvarlige den indsamlede information. Rent teknisk udføres målingen af KANTAR Gallup som er databehandler for Danske Medier Research. Formålet med disse cookies er at føre statistik over brug af tilsluttede websites til brug for en samlet Topliste, som KANTAR Gallup leverer til Danske Medier Research og til en mere detaljeret statistik for de enkelte udgiveres egne websites, som de kun selv har adgang til. Data bruges ikke til profilering eller målretning af annoncer.

Opbevaring af cookies
Cookies, der lagres på dit eget udstyr, vil blive opbevaret i højst 10 år fra sidste gang du var inde på et af de tilsluttede websites. Hver gang du genbesøger det pågældende website, fornyes perioden.

Persondatapolitik

Dataansvarlig:

Danske Medier Research Aps
Skindergade 7
1159 København K
Telefon 33 97 40 00
E-mail: mail@dmresearch.dk

Persondata

Danske Mediers Research ApS indsamler og behandler personoplysninger om brugere på de sites, der er tilsluttet målingen i Dansk Online Index . Vi indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for at kunne opfylde formålet med behandlingen. Nedenfor er det specificeret, hvilke typer af personoplysninger vi indsamler og behandler til forskellige formål samt det retlige grundlag i databeskyttelsesforordningen.

 

Når du besøger et website, der er tilsluttet målingen
Der lagres cookies på din enhed, når du besøger et website, der er tilsluttet målingen (se oversigt).

Målingen udføres af Kantar Gallup (databehandler) på vegne af Danske Medier Research (dataansvarlig). Der anvendes cookies fra domænet *.tns-gallup.dk til indsamling af tidspunkt, tekniske oplysninger om udstyr, URL på besøgte sider og brugerens IP-adresse (de sidste 4 tegn gemmes ikke). Brug af cookies finder sted på grundlag af samtykke, der til enhver tid kan trække tilbage ved at slette cookies, hvorved indsamlede data i praksis ikke længere kan sammenkædes med en computer, mobil eller tablet. De indsamlede persondata behandles på grundlag af legitim interesse uden tidsbegrænsning og udbydes kun til andre i anonym og aggregeret form.

Det retlige grundlag for behandlingen af oplysninger er Danske Medier Research og vores kunders legitime interesse i at kunne føre statistik over brug af deres tilsluttede websites (art. 6, 1, f).

Periode for opbevaring af personoplysninger
Data opbevares uden tidsbegrænsning af KANTAR Gallup på vegne af Danske Medier Research, og udbydes kun til andre i anonym og aggregeret form. Hvis du sletter cookies, kan de indsamlede data i praksis ikke længere kan sammenkædes med en computer, mobil eller tablet.

Videregivelse
Personoplysninger videregives til de medarbejdere i Kantar Gallup, der har et arbejdsbetinget behov for at kunne tilgå oplysningerne.

Behandlingssikkerhed
Danske Medier Research har vedtaget tekniske- og organisatoriske foranstaltninger for at sikre vores behandling af personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, ændring samt uautoriseret videregivelse eller offentliggørelse. Medarbejderne behandler personoplysninger i overensstemmelse med lovgivningen, og der er vedtaget interne retningslinjer for dette, samt hvad der skal ske i tilfælde af brud på persondatasikkerheden.

Dine rettigheder som bruger
Som registreret hos Danske Medier Research har du altid ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger, og vi vil i så fald tage stilling til, om vi skal slette eller berigtige dine oplysningerne eller begrænse behandlingen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig samt de nærmere kriterier for, hvor længe dine oplysninger bevares.

Disse rettigheder har du efter databeskyttelsesforordningen og henvendelse for at gøre brug af disse rettigheder kan rettes til Danske Medier Research via e-mail mail@dmresearch.dk

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet. Kontaktoplysninger hertil kan findes på https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-datatilsynet/

Oversigt over dine rettigheder

  • Du har ret til indsigt og til at modtage en kopi af de personoplysninger, som vi måtte have registreret om dig.
  • Du har ret til at få rettet ukorrekte og misvisende personoplysninger
  • Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og i visse omstændigheder at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid.
  • Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet personoplysninger fx hvis personoplysningerne ikke længere er relevante for det formål, som de er indsamlet til.
  • Du har ret til at frabede dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring, herunder profilering.
  • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet elektronisk (hvor behandlingen er baseret på samtykke eller kontrakt), i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
  • Du kan altid indgive en klage til Datatilsynet.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til ovennævnte rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at en anmodning i alle tilfælde kan imødekommes. Det vil afhænge af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteten.

Sidst opdateret februar 2019