Danske Medier Research

Dansk Online Index drives af Danske Medier Research ApS

Nøgleordene i Danske Medier Research er analyse, viden og formidling. Missionen er at give Danske Mediers medlemmer den bedst mulige viden om danskernes medieforbrug, kommercielle modeller og internationale erfaringer til egen udvikling af forretning, indhold og tjenester.

 

Indsamling af viden
Danske Medier Researchs primære opgave er den løbende indsamling af relevante data om branchen, herunder oplag, omsætning, annoncer, abonnenter, brugere, læsere og lyttere.

Danske Medier Research forestår forvaltningen af leverandørkontrakterne og tilvejebringelse af Danske Mediers forskellige medieanalyser.

Danske Medier Research overvåger og sikrer den mest hensigtsmæssige drift af Danske Mediers analyser til gavn for medlemmernes daglige drift og langsigtede forretningsudvikling.

 

Formidling og forankring af viden
Danske Medier Research vil have fokus både på den nære medlemsservice og rådgivning om læsertal, lyttertal, brugertal, metode etc., men vil også være centrum for foreningens mere overordnede monitorering af medieforbrug og tendenser. Dette for i højere grad at kunne fungere som videnscenter for udviklingen af medierne.

Danske Medier Research deltager bl.a. i arbejdet med Kulturstyrelsen årlige rapport om mediernes udvikling.

Et kerneområde bliver derfor formidling og forankring af viden. Der anvendes i dag mange ressourcer på dataindsamling og langt mindre på formidling og forankring af den pågældende viden på alle relevante modtagerniveauer. Der vil således blive sat særligt fokus på at kommunikere effektivt og operationelt til relevante målgrupper såsom journalister, myndigheder, politikere, mediebureauer, annoncører og selvfølgelig medlemmerne.

Danske Medier Researchs fokusområder vedrørende analyse og prioritering af opgaver sker i et tæt samarbejde med Danske Medier.

Danske Medier Research er sekretariat for Analyseudvalget.