Noter


Generelt

Her anføres kommentarer til resultaterne for de enkelte udgivelser i målingen. Her vil kendte forhold der har indflydelse på målingen og resultaterne (f.eks. fejl i scripting af websites el. lign.) blive anført, og skal tages i betragtning når resultaterne for det enkelte site og udgiveren vurderes.

Trafikmåling og samtykke

Resultaterne i den nye måling kan være påvirket af at de danske udgivere i denne periode opdaterer deres indhentning af samtykke hos de danske internetbrugere. Det gælder også brug af trafikmålingsværktøjer og har indflydelse på den trafik der måles. Ændringer i samtykke kan typisk resultere i fald i den målte trafik. Da udgiverne af de forskellige websites ikke gør dette på samme tidspunkt og samme måde, vil man derfor kunne opleve udsving i trafikken som ikke er ensartet på tværs de forskellige sites.

Vær opmærksom på

Samtykke: Udgiverne har forskellige samtykkeløsninger, og der er forskel på hvor mange brugere, der samtykker til statistik-cookies på tværs af udgivelserne. Dette har en betydning for både besøgs- og brugertal.

Sidevisninger: Sammenligning af sidevisninger vil, indtil alle følger  implementerings-retningslinierne kunne være påvirket.

Apps: For nogle udgivere er de rapporterede trafik- og brugertal inkl. apps, mens de er ekskl. apps for andre. App-metoden står overfor en justering, eftersom nogle udgiveres apps bidrager til det samlede brugertal med for høj vægtning. 

Der gennemføres i september måned en audit af de tilsluttede udgivere og deres scripting og samtykkeløsninger.

Web + app

På toplisten er det muligt at samle trafik fra udgivelser som brugerne kan tilgå via almindelig browser eller via en app. En forudsætning for at kunne samle trafik på denne måde, er at indholdet som er tilgængeligt via appen i langt overvejende grad er det samme som kan tilgås via en browser og at de generelle regler for Look&Feel er overholdt.

Nedenstående udgivelser på toplisten består af trafik som er samlet fra web & app delene af udgivelsen.

UdgiverUdgivelseType af aggregering
Berlingske Mediabt.dkWeb+app
Berlingske Mediaberlingske.dkWeb+app
Berlingske Mediaeuroinvestor.dkWeb+app
Berlingske Mediaweekendavisen.dkWeb+app
JP/Politikens Husekstrabladet.dkWeb+app
JP/Politikens HusPolitiken.dkWeb+app

Udgivelser som består af flere domæner

Udgivelserne på den officielle topliste kan bestå af trafik som af tekniske eller andre årsager er målt på flere forskellige domæner. På toplisterne kan denne type udgivelser, blandt andet jævnfør regelsættets Look&Feel bestemmelser, fortsat fremstå som en samlet selvstændig udgivelse.

Nedenfor kan ses hvilke udgivelser på toplisten der består af samling af trafik fra flere domæner.

UdgiverUdgivelse på toplistenSammensat af domænerne
Aller Media A/Sviunge.dkkonfirmation.dk
viunge.dk
udeoghjemme.dkudeoghjemme.dk
letliv.dk
JP/Politikens HusWatchmedier.dkadvokatwatch.dk
agriwatch.dk
ctwatch.dk
ejendomswatch.dk
energiwatch.dk
finanswatch.dk
fodevarewatch.dk
itwatch.dk
kapwatch.dk
mediawatch.dk
medwatch.dk
policywatch.dk
shippingwatch.dk
Kristeligt DagbladKristeligt-dagblad.dketik.dk
kristeligt-dagblad.dk
kristendom.dk
religion.dk
NORDJYSKE Mediernordjyske.dknordjyske.dk
dindebat.dk
nordjyskemedier.dk
Økonomisk UgebrevUgebrev.dkbestyrelsesguiden.dk
ugebrev.dk

Noter til enkelte sites og udgivere

UdgiverUdgivelse på toplistenNoter til toplistenFraTil
Aller Media A/Selle.dkPubliceres ikke p.g.a. scriptfejl. Trafik indgår dog i total for udgiver1. juni9. juli
Aller Media A/Sfamiliejournal.dkPubliceres ikke p.g.a. scriptfejl. Trafik indgår dog i total for udgiver1. juni9. juli
Aller Media A/Sudeoghjemme.dkPubliceres ikke p.g.a. scriptfejl. Trafik indgår dog i total for udgiver1. juni9. juli
Aller Media A/SIsabellas.dkSitet er ændret i juni 2020, der indgår kun trafik fra 23. juni og frem23. juni-
Berlingske MediaBerlingske.dkTrafikken er højere end reelt på grund af fejl i scripting17. september22. september
Berlingske MediaBt.dkTrafikken er højere end reelt på grund af fejl i scripting17. september22. september
Berlingske MediaEuroinvestor.dkTrafikken er højere end reelt på grund af fejl i scripting17. september22. september
Berlingske MediaWeekendavisen.dkTrafikken er højere end reelt på grund af fejl i scripting17. september22. september
Dagbladet BørsenBorsen.dk Data for måneden er lavere end reelt. Sitet indgår i målingen fra 26. augustAugust 202022. september
Dagbladet Information A/SInformation.dkTrafikken er lavere end reelt p.g.a. scriptfejl i perioden.1. juli10. juli
JP/Politikens HusEkstrabladet.dk (web+app)Trafikken er lavere end reelt på grund af teknisk fejl i perioden.14. juli14. juli
JP/Politikens HusEkstrabladet.dk (web+app)Brugertallet for ekstrabladet.dk (web+app) kan være påvirket af ufuldstændig scripting af app-delen af udgivelsen.1. juni-
JP/Politikens HusPolitiken.dk (web+app)Trafikken er lavere end reelt på grund af scriptændring i perioden30. juni29. juli
JP/Politikens HusJyllands-posten.dkTrafikken er lavere end reelt på grund af fejl i scripting.28. august-
JP/Politikens HusFinans.dkTrafikken er lavere end reelt på grund af fejl i scripting.28. august-
Kristeligt DagbladKristeligt-dagblad.dkTrafikken er lavere end reelt på grund af scriptfejl i perioden11. juli15. juli
Kristeligt DagbladKristeligt-dagblad.dkTrafikken er lavere end reelt på grund af scriptfejl i perioden24. juni2. juli
NORDJYSKE MedierNordjyske.dkTrafikken er lavere end reelt på grund af fejl i scripting18. juni1. juli