Nøgletal

Beskrivelser og forklaringer af nøgletal og definitioner vil løbende blive opdateret her, i takt med at de bliver tilgængelige i de officielle data.

NøgletalIndicatorDefinition
Brugere
BrugereReal UsersThe number of people in the audience of the media
DækningReachThe share of the audience in the media of the target group
BrugersammensætningAudience compositionThe share of the target group in the audience of the media
Andel af brugereAudience shareThe share of the audience of the media in the total audience of all media
AffinitetAffinity indexThe ratio of the share of the target group in the total audience of the media to its share in the population
Sidevisninger og besøg
SidevisningerViewsThe total number of contacts with media distinguished by the event depending on media channel (websites - opening a page, applications
- opening a view, tv or radio - switching to a channel)
BesøgVisitsThe total number of strings of views of the single medium by the single person in the audience of the given media, where consecutive views are separated by less than 30 minutes
Sammensætning af sidevisningerViews compositionThe share of the target group views of the media in the total audience views of it
Andel af sidevisningerViews shareThe share of the number of views of the given media in the number of views of all media
Gns. antal sidevisninger pr. brugerViews per real usersAverage number of views of the person
Gns. antal besøg pr. brugerVisits per real userAverage number of visits of the person