FAQ

FAQ

Nedenstående liste over spørgsmål og svar er ment som supplement til Regler for DMRs markedsstatistik og pjecen “Sådan indrapporterer du: 10 punkts guide til DMRs markedsstatistik”. FAQ’en er ment til at give svar på de mest almindelige spørgsmål i forbindelse den kvartalsvise indrapportering af omsætningstal for internetannoncering til DMR.

FAQ’en er delt op i 4 dele:
– Om markedsstatistikken
– Hvem indberetter
– Indberetningsgrundlag – hvad skal jeg opgive
– Kategorier – hvad hører til hvor

Anker

Om Markedsstatistikken
– Kan jeg stole på at ingen andre ser de tal jeg indberetter. De er fortrolige og meget følsomme!
Svar: DMRs markedsstatistik håndteres af Deloitte, der garanterer fuldstændig anonymitet. Omsætningstal bliver kun videregivet til DMR efter at de er aggregeret på hovedkategori-niveau. Og kun, hvis kategorien indeholder et tilstrækkeligt antal indrapporteringer til at det ikke er muligt at gætte hvem af de indrapporterende, der har indrapporteret hvad.

– Hvad får jeg ud af at indrapportere?
Svar: Ved at indrapportere sikrer du at DMRs markedsstatistik bliver så god som mulig. Det giver dig et mål for at benchmarke dine egne resultater mod branchen. Og det hjælper til at synliggøre onlinemarkedsføringens store rolle i det danske mediebillede.

– Hvornår kan jeg se resultaterne?
Svar: Resultaterne bliver offentliggjort ca. en måned efter kvartalsafslutningen på www.danskonlineindex.dk. Tilmeld dig DMRs nyhedsbreve og få automatisk besked når de kommer.

– Hvor tit undersøger DMR markedet?
Svar: DMRs markedsstatistik udkommer en gang i kvartalet. Indberetning af omsætningstal finder sted umiddelbart efter kvartalsafslutning.

Anker

Hvem indberetter
– Skal alle kunder hos DMR indberette?
Svar: Alle kunder hos DMR er forpligtet til at indberette til markedsstatistikken jf. de til enhver tid gældende regler herfor.

– Kan sites der ikke er kunder hos DMR indberette?
Svar: Ja. Sites der ikke er kunder hos DMR må meget gerne indberette. Send en mail til tg@dmresearch.dk med kontaktinfo og navnet på dit site – så får du tilsendt et link.

– Kan salghuse/netværk indberette?
Svar: Ja, salgshuse må gerne indberette. Salgshuse skal huske at angive hvilke sites deres indberetning gælder for, så DMR kan korrigere for evt. dobbeltindberetning.

– Hvad hvis både et salgshus indberetter nogle tal, som et medie allerede har indberettet?
Svar: Don’t worry. Deloitte tjekker alle indberetninger og korrigerer hvis der indrapporteres dobbelt.

– Kan mediabureauer indberette?
Svar: Nej.

– Jeg vil gerne indberette – hvordan gør jeg?
Svar: Indberetning foregår i et online skema, som Deloitte har udarbejdet og driver. En gang i kvartalet sender Deloitte et link til alle registrerede indberettere – primært alle DMR-kunder. Du kan komme med ved at ringe eller skrive til DMR på tlf. 33974229 eller mail tg@dmresearch.dk

Anker

Indberetningsgrundlag – hvor meget skal jeg opgive?
– Er det kun hjemmeside-annoncer der tæller? Hvad med emails, messenger, mobiltelefoner osv?
Svar: Nej, det er ikke kun hjemmeside-annoncer der tæller. Markedsstatistikken dækker annoncer på alle internet medieprodukter (f.eks. på webside, i mail, i Messenger, på mobil platform etc.). Og den dækker både grafiske, audiovisuelle, tekst-baserede og interaktive annonceprodukter

– Er det kun annonce-omsætning der tæller? Hvad med brugerbetaling?
Svar: Det er kun annonceomsætning der skal indrapporteres. Markedsstatistikken er en reklamefor-brugs-undersøgelse.

– Tæller omsætning på alle .dk hjemmesider med – også hvis de er på engelsk
Svar: Nej – ikke nødvendigvis. Markedsstatistikken dækker alle internet medieprodukter der er rettet mod et dansk publikum. Om det sker på et .com eller .dk domæne er i den sammenhæng af mindre betydning. Og sproget kan også være af mindre betydning – så længe de primære brugere befinder sig inden for landets grænser.

– Skal jeg bruge mine listepriser når jeg indberetter? Eller skal jeg først trække evt. rabat fra?
Svar: Ja, du skal trække evt. rabatter fra før du indberetter. Du skal indberette det beløb du får i hån-den. Dvs. rabatter som du giver kunden skal trækkes fra først.

– Hvad gør jeg med provision til salgshuse og mediabureauer? Skal den trækkes fra før jeg indberetter?
Svar: Ja, du skal trække provisionen fra før du indberetter. Også provision til salgshuse og bureauer skal trækkes fra – ligesom rabatter du giver direkte til kunden. Du skal indberette det beløb du får i hånden.

– Jeg er et salgshus. Hvad hvordan undgår jeg dobbelt-indberetning, hvis de medier jeg sælger for også selv indberetter?
Svar: Du skal kun indberette din egen del af omsætningen for de sites som er tilknyttet Danske Medier Research. Men de medier der ikke er tilknyttet Danske Medier Research, skal du indberette hele omsætningen for. Og du skal huske at angive navnene på alle de sites, du sælger for.

– Jeg har lavet en barter-aftale om at få leveret et kilo slik til kontoret en gang om ugen mod at vise et banner for slikfirmaet på vores website. Hvad skal jeg skrive angive her?
Svar: Du skal angive det beløb du rent faktisk fakturerer. Hvis du sender en faktura på 1000 kr. til slik-firmaet skal de med. Også selvom slikfirmaet sender dig en anden faktura på 1000 kr. for levering af slik.

– Jeg driver et auktionssite. Skal jeg opgive det fulde beløb som der omsættes for?
Svar: Nej. Det er kun den betaling du får for at formidle salget, du skal opgive. Hvis en sælger f.eks. sælger et bord og der falder hammerslag på 1000 kr., og du får 15 % af hammerslaget, skal du indberet-te 150 kr.

Anker

Kategorier – hvad hører til hvor?
– Jeg har flere forskellige annoncetyper på mit site. Hvilken kategori skal jeg bruge?
Svar: Du skal bruge flere forskellige kategorier. Hvis du f.eks. har et jobsite, hvor virksomheder har slået job op, skal de penge du får for at vise jobopslagene i Markedsplads-kategorien. Hvis du også har banne-re på sitet, skal de penge du får for bannerne i “Bannere og Partnerskaber”-kategorien. (Også selv om bannerne reklamerer for ledige jobs!).

– Er der forskel på videobannere og almindelige bannere?
Svar: Nej, i markedsstatistikken gøres der ikke forskel. Om det er flade gif’er, flash, streaming video eller andet er ligegyldigt. De eneste annoncer der ikke tæller er annoncer, der kommer frem fordi bruge-ren har foretaget en søgning i et søgefelt, og derefter får vist en annonce der passer til søgeordet. Eller annoncer der er selvstændige optagelser databaser som telefonbøger, bil-båd-bolig-job tjenester, pris-sammenligningstjenester og lignende databaser.

– Dækker bannere også sponsorater?
Svar: Ja. Sponsorater betragtes som en del af bannere. De er begge annoncer af den velkendte slags: bannere, skyskrabere, interstitials, article-bannere mv. Om de er købt for en fast periode til en fast pris eller om de afregnes efter visninger (CPM) eller klik og handlinger (CPC og CPA) er lige meget.

– Jeg har mange bogomtaler på mit portal-site. Og ved hver bog har jeg en “gå til køb” knap, som gør det muligt at købe bogen hos en netboghandler. De penge netboghandleren betaler mig – er det markedsplads eller partnerskabsomsætning?
Svar: Det er partnerskab! På markedspladser betaler en annoncør for at få optaget produktoplysninger i en database. Det er der ikke tale om her. Alle oplysningerne om produktet (bogen) ligger der i forvejen. Det der er tilfældet her er, at annoncøren betaler for at få en særlig intelligent annonce der er integreret sammen med indholdet (bogomtalen) på dit portalsite. Knappen ligner ikke en annonce men netop en funktionsknap, og den ved hvilken bog der skal købes. Derfor er det et partnerskab. Også selvom brugeren ender med at forlade dit portalsite, når købet skal gennemføres.

– Jeg har lavet et partnerskab med en slanketjeneste, hvor alle slankerådene etc. ligger inde på mit eget site i mit eget design – men det er min partner der står for alt indholdet, og han tjener også penge på alle de brugere der køber et medlemskab af slanketjenesten. Hvor skal den omsætning hen?
Svar: Du skal indrapportere hele den omsætning du får fra slanke-partneren i Bannere og Partnerskaber-kategorien. Partnerskaber skal indrapporteres i Bannere og Partnerskaber-kategorien. Partnerskaber er løsninger, hvor annoncen i form, indhold eller funktion er integreret med mediet. Og det er jo tilfældet her. Brugeren bliver jo netop i dit univers, når han klikker på banneret.

– Jeg har lavet et partnerskab med med en telefonbogstjeneste, så man kan søge numre og adresser direkte på min egen hjemmeside i mit eget layout. Men det er partneren der sælger optagelse i telefon-bogen. Hvad skal jeg indberette?
Svar: Du skal indrapportere hele den omsætning du får fra partneren i Bannere og Partnerskaber-kategorien. Når partneren sælger optag i telefonbogen, skal han til gengæld indberette hele hans om-sætning i kategorien Virksomheds-directories. Denne form for “dobbelt-indrapportering” er OK.

– En af mine kunder har købt et banner på forsiden af mit site i et helt år til en fast pris. Er det et partnerskab?
Svar: Nej, det tælles som et almindeligt banner. Partnerskaber er løsninger, hvor annoncen i form, indhold eller funktion er integreret med mediet. Det er ikke nok at et banner er fast placeret på en side.

– Hos mig kan du, ligesom hos Google, købe keywords. Keywords’ene virker både når folk søger på mit site, ligesom Google Adwords. Men keywords’ene virker også sådan at annoncen kommer frem hvis keyword-ordet findes i teksten på den side brugeren læser, ligesom Google AdSense. Skal hele omsæt-ningen indrapporteres i Søgeordskategorien?
Svar: Nej. Omsætningen fra dine Google Adwords-agtige annoncer skal i Søgeords-kategorien. Men de andre skal i Bannere og Partnerskab-kategorien.

– Jeg kører pt. en kampagne på mit nyhedssite for en stort bilmærke. Bannerne er sat op, så de kun kommer frem sammen på sider der indeholder ordene “ny bil”, “brugt bil” eller “hestekræfter” inde i teksten på artiklen. Hvor skal den omsætning hen – i bannere og partnerskab eller i søgeord?
Svar: Den skal i bannerannoncer. Kampagnen betragtes som en særlig intelligent bannerannonce-kampagne. Hvis bannerne blev vist fordi brugeren har søgt efter ordene “ny bil”, “brugt bil” eller “heste-kræfter” havde sagen været en anden. Så skulle omsætningen tælles som søgeord-omsætning.

– Jeg arbejder for et telefonbogssite, og har lige solgt en optagelse med fed tekst og firmalogo. Skal den omsætning i søgeords-kategorien?
Svar: Nej. Optagelse af virksomhedsoplysninger i en database skal i kategorien “Virksomheds-directories”. Søgeords-kategorien er kun til annoncer, der kommer frem ved siden af det brugeren søger efter. Typisk ude til højre. Og kun til annoncer, der kommer frem, fordi annoncøren har “købt” det ord som brugeren søger efter.

– Hvorfor skal telefonbogs-sites og kataloger i en kategori – men job- og bil-baser i en anden? Det er jo begge to opslagstjenester hvor jeg kan lede efter bestemte ting?
Svar: Forskellen er, at telefonbogstjenester og kataloger først og fremmest handler om virksomhedsop-lysninger. Det du finder er et telefon-nr., et navn eller en adresse. På bil-båd-bolig-job tjenester mv. er det produkter du leder efter og finder. Ikke navne og adresser.

– Jeg har lavet et partnerskab med med en telefonbogstjeneste, så man kan søge numre og adresser direkte på min egen hjemmeside i mit eget layout. Men det er partneren der sælger optagelse i telefon-bogen. Hvad skal jeg indberette?
Svar: Du skal indrapportere hele den omsætning du får fra partneren i Bannere og Partnerskaber-kategorien. Når partneren sælger optag i telefonbogen, skal han til gengæld indberette hele hans om-sætning i kategorien Virksomheds-directories. Denne form for dobbelt-indrapportering er OK.

– Jeg driver et dating-site. Hvor skal jeg indberette min omsætning?
Svar: Dating-tjenester hører under Markedspladser – sammen med job-sites, bolig-sites og andre rubrik-tjenester. Det er databaser hvor man kan søge efter “produkter”. (I modsætning til databaser hvor man søger efter virksomhedsoplysninger (som telefonbøger) hører til i Virksomheds-directories).

– Kan et auktionssite have banneromsætning?
Svar: Ja. Et auktionssite kan sagtens have banneromsætning. Men den primære omsætning vil typisk stamme fra de penge som køber og sælger betaler til auktionssitet for at formidle handelen. Og denne omsætning hører til i Markedsplads-kategorien.

– Hvad er prissammenligningstjenester?
Svar: Prissammenligningstjenester er tjenester som pricerunner og kelkoo f.eks., hvor du kan søge efter produkter – og få oplyst hvilke forretninger der har dem billigst. De penge forretningerne betaler pris-sammenligningstjenesten for at komme med i sammenligningen skal indrapporteres i kategorien Mar-kedspladser.

– Jeg har reklamer i mit nyhedsbrev. Skal de med i Permission Marketing kategorien?
Svar: Nej. Reklamer i almindelige nyhedsbreve skal ikke med i Permission Marketing. De hører med i Banner og Partnerskab kategorien. Permission Marketing er rene reklamemails, hvor modtageren har sagt Ja Tak til at modtage særlige tilbud pr. email. Eksempler er nyhedsbrevstjenester som Ofirs Forbru-germail, jatak og vidstedudet f.eks.