Markedsstatistik

*Mobil omsætning omfatter alene omsætning rapporteret som specifikt til mobil, og indeholder således ikke estimater på mobil andel af samlet omsætning.

Bemærk: Omfatter ikke Søgeord (herunder Google) og Permission marketing. Se i stedet årsrapporter nedenfor for samlede opgørelser.

Download udvidet dataserie og grafer i Excelformat her:  https://danskonlineindex.dk/wp-content/uploads/2020/10/Diagrammer-og-tabeller-2020-Q2_website.xls