Nyheder

Fortsat stærk vækst på den digitale annoncering

Den digitale annoncering holder fortsat pæn vækstrate. Samlet set steg den med mere end 600 mio. kr. i år 2017 svarende til en fremgang på 9,5 pct. i forhold til året før. Det viser den årlige Online Markedsstatistik fra Danske Medier.

– Annonceomsætningen på de digitale medier stiger fortsat, men der er betydelige forskelle i vækstraterne. Display og Søgeord oplever fortsat tocifrede stigninger, mens Markedspladser og Permission Marketing vokser mindre end den øvrige digitale omsætning.

– Rapporten viser yderligere, at automatiseret salg af bannerannoncer fortsat er i massiv vækst og nu udgør næsten 1.7 mia. kr., hvilket er 24% mere end i 2016.

– Mobil omsætningen, der alene omfatter annoncering specifikt indkøbt til mobil har sænket sin vækstrate til 23% i 2017.

Kigger man på Markedspladser udgør de en meget begrænset vækst fra 2016 til 2017. Væksten er meget ulige fordelt, idet boliger er vokset med knap 10%, mens de øvrige kategorier ligger stort set status quo.

Rapporten er udarbejdet af Danske Medier på baggrund af dataindsamling fra Deloitte. Markedsstatistikken bygger på indberetning fra medlemmer samt markedsestimater. Rapporten kan købes ved at kontakte Analysechef Thomas Gynild. Prisen er 695 kr. for medlemmer og 1.695 kr. for ikke medlemmer. tg@dmresearch.dk, T: 33 97 42 29.

 

Opdatering af definitionen af opgørelse af tidsforbrug i Dansk Online Index.

Gennemsnitlig tid beregnes nu på baggrund af den totale tid brugt på en udgivelse. For besøg hvor der kun har været én sidevisning eller/og hvor den sidste sidevisning overstiger 30 minutter kan tidsforbruget for disse sidevisninger ikke opgøres. Derfor benyttes gennemsnitstiden for alle øvrige sidevisninger på udgivelsen nu som grundlag for estimering af tidsforbrug for disse sidevisninger. Dette afspejles i angivelsen af gennemsnitlig tidsforbrug pr. besøg som præsenteret på toplisterne.

For brugere af CPCD er her vejledning i hvordan man dér kan etablere en custom metric til at følge denne definition af tidsopgørelsen: Custom Metric i CPCD

Danske Medier Research tilbyder med Dansk Online Index adgang til det mest komplette billede af Danskernes brug af digitale medier til såvel udgivere, mediebureauer og annoncører. Vores målinger er den etablerede standard for objektiv, detaljeret og retvisende sammenligninger anvendt af hele markedet. Målingerne omfatter realtidstrafik, sammenligninger af valgfrie sites, dobbeltdækning og nettotal samt demografiske oplysninger om brugere på hvert enkelt site.   En række data er frit tilgængelige, hvor Toplisten er den mest udbredte, men de mest detaljerede data er forbeholdt vores kunder.

læs og tilmeld dig vores nyhedsbrev her: Danske Medier Research – Nyhedsbrev

 

Ny metode til måling af brugere af Facebook in-app browser

Baggrund

Browsing via den indbyggede browser i Facebook appen har været støt stigende over de seneste år, og mere end 10% af alle sidevisninger genereres nu via den indbyggede browser i Facebook. Hvis man alene betragter sidevisninger på mobil udgør Facebook in-app mere end 20%, og for udvalgte udgivelser udgør sidevisninger via Facebook in-app browser op mod halvdelen af den samlede mængde mobile sidevisninger. Der er ingen tegn på, at denne tendens svækkes i den nærmeste fremtid, hvorfor det er naturligt løbende at udvikle nye metodikker til at dokumentere fænomenet bedst muligt.

Bag det nye tiltag ligger en kompliceret metode til fusion af data, som kan studeres i detaljer via Metodebeskrivelsen, men ganske kort så giver de nye tiltag mulighed for at tilføre viden om demografi og platform til den trafik, der foregår i Facebook. Hidtil har denne trafik også været målt og inkluderet i data, men med en række begrænsninger, som nu er ophævet.

Metoden til inklusion af Facebook in-app browsing er udviklet i samarbejde med Kantar UK og er testet i perioden juli-oktober 2017. Metoden er implementeret pr. 1. december 2017 med korrektion af november data som første måned med den nye fusionsløsning.

 

Forbedringer

Den nye metode giver en række forbedringer i kvaliteten og anvendelsesmulighederne af data, hvoraf den væsentligste er, at Facebook brugerne nu bidrager med demografi og dermed giver et mere komplet billede af danskernes online adfærd.

Derudover giver den nye metode et mere præcist billede af adfærden på tværs af ”fem platforme”; PC, tablet, mobil og Facebook app (mobil & tablet). Derfor er den indbyggede betingelse om at Facebook in-app browsing ikke måtte øge det samlede brugertal på tværs af alle platforme nu ophævet. Den nye metode vil derfor i langt de fleste tilfælde give en større eller mindre stigning på det samlede brugertal også.

Som en yderligere forbedring af metoden, vejningen af panelet blevet styrket med en hyppigere frekvens af vejning, der vejes nu på ugebasis. En hyppigere frekvens af vejning sikre et mere stabilt univers og derved en mere stabilt brugertal.

 

Best practices – Vejledning i anvendelse af data

Den anvendte fusionsmodel er afhængig af et tilstrækkeligt antal donorer i målgruppen. Dette betyder at små målgrupper som f.eks. de 15-19 årige eller nichemediers brugere vil være behæftet med væsentligt større usikkerhed. Det er derfor ikke tilstrækkeligt alene at kigge på stikprøvestørrelsen, men kombinere dette med en overvejelse om målgruppens generelle størrelse. Tommelfingerreglen er at målgrupper med mindre end 75 interviews og målgrupper, der udgør mindre end 7,5% af befolkningen skal anvendes med særlig opmærksomhed og evt. kørsler skal mærkes med forbehold.

7-14 årige udgør en særlig målgruppe

De 7-14 årige udgør en særlig målgruppe i Dansk Online Index. For det første er der nogle analysemæssige sammenhænge og etiske regler, der gør at denne gruppe rekrutteres anderledes. For det andet har de 7-14 årige været behandlet på linie med de øvrige panelister i den hidtidige estimeringsmetode, mens de nu udelades i fusionsmetoden. Facebooks egen aldersgrænse for at oprette en brugerprofil er således 13 år. Det vil blandt andet på baggrund af disse forhold ikke være hensigtsmæssigt at rekruttere panelister i denne aldersgruppe på Facebook, hvorfor denne aldersgruppe ikke indgår i den nye fusion. Dette kan medføre at nogle sites vil opleve et mindre fald i brugertal (i aldersgruppen og totalt) fordi den hidtidige metode har tildelt Facebook in-app trafik til 7-14 årige panelister, hvilket nu ikke længere sker.

Besøg og sidevisninger på toplisterne

Da Facebook browsingen hele tiden har været talt med i data, blot uden en én-til-én sammenhæng med en panelist vil der ikke opleves forskydninger eller niveau forskelle i de trafik udlæste besøg og sidevisninger, der stammer fra systemet CPCD.

 

 

 

 

 

 Note til data:

Der er i oktober 2016 gennemført en justering af metoden gældende for brugere i aldersgruppen 7-14 år. Dette medfører øget univers og dækning i denne aldersgruppe, gældende for målingen totalt og for en række udgivelser individuelt.  Ændringen er gennemført og er gældende fra 14. oktober 2016.

 

Onsdag den 31. august 2016 afholdt Danske Medier Research, Kreativitet & Kommunikation samt Kantar Gallup lanceringsseminar for Dansk Online Index. Se hele præsentationen her: