Nyheder

Nu åbner Toplisterne igen

Pressemeddelelse 31. maj 2021

Dansk Online Index – den officielle måling af den danske onlinetrafik – åbner igen for daglig opdatering af de mest besøgte danske websites.

De nyeste lister er nu offentliggjort og kan ses her: https://e-public.gemius.com/dk/

I september sidste år suspenderede Danske Medier Research Toplisten på grund af uensartet implementering af samtykkebokse, hvilket førte til, at trafik- og brugertal ikke kunne sammenlignes.

I de følgende måneder stod udgiverne tæt sammen, og DMR har brugt den mellemliggende periode på at udarbejde en scriptvejledning og har efterfølgende gennemført en kontrol af udgivernes implementering af denne målemetode.
Nu er tilpasningerne på plads, der er gennemført en lang række audit og kontroller, bl.a. af en uafhængig tredje part.

Konklusionen står klar: Det er muligt at tælle alle sidevisningerne.

Hvad besøg angår, så kan målingen under de nuværende samtykkebetingelser kun tælle de besøg med, hvor brugeren har afgivet samtykke dertil. Dvs. besøgstallet er et udtryk for antal besøg med samtykke.
Efter den store ensretning af scripting og implementering ift. samtykkebokse er der opnået stor og acceptabel grad af sammenlignelighed i brugertallene på tværs af medierne. Brugertallene er kun i begrænset omfang påvirket af samtykkeproblematikken, idet brugertallene ikke som sidevisninger og besøg er faktisk målte, men er beregnede tal.

Direktør i Danske Medier Research, Marianne Bugge Zederkof, siger: ”Vi er glade for endelig at kunne åbne for adgang til de officielle toplister igen. Vi ved, at mange har ventet på atter at kunne følge med i de daglige trafiktal, og det er dejligt, at der er skabt et fælles fundament blandt udgiverne.”

Tilbage udestår en sidste udfordring, nemlig at det desværre ikke endnu er lykkedes at overbevise myndighederne om, at samtykke til webstatistik til brug for aggregerede markedsmålinger bør kunne foretages på baggrund af legitim interesse og dermed friholdes fra brugerens øvrige samtykkeafgivelse.

Om den manglende mulighed for at indsamle helt grundlæggende og basal statistik udtaler formand for DMR, Kenneth Bejerholm Madsen:

”Det er vigtigt, at vi nu igen er i luften med sammenlignelige trafiktal for danske websites. Det er dog fortsat ærgerligt, at det ikke er muligt at føre statistik over det samlede antal besøg på et website i målingen. Vi håber, at vi i dialog med Erhvervsstyrelsen kan løse den udfordring, så vi snart kan få en præcis måling, især når det foregår uden nogen hensigt om målretning af annoncer eller indsamling af personoplysninger.”

Om Dansk Online Index – den officielle måling af den danske onlinetrafik
Dansk Online Index (DOI) er den officielle måling af den danske onlinetrafik. DOI giver både det overordnede billede af den samlede danske internettrafik for tilmeldte sites, mulighed for analyser i målgrupper, analyser på tværs af sites samt mulighed for måling af apps.
DOI omfatter alle typer af devices, og det er således muligt at kigge både på tværs af platforme og dykke ned i de enkelte platforme individuelt. DOI opgør også den demografiske sammensætning af den danske internettrafik.
Om Danske Medier Research

Danske Medier Research er et selvstændigt selskab i Danske Medier. Danske Medier Research er centrum for Danske Mediers løbende indsamling af relevante data om branchen, omsætning, annoncer, abonnenter, oplag, seere, brugere, læsere og lyttere. DMR koordinerer på vegne af branchen markedsmålinger, dataindsamling og statistikudarbejdelse samt bistår medlemmerne med rådgivning om læsertal, lyttertal, brugertal, metoder mm. Det sker blandt andet i Dansk Online Index, Index Danmark, Gallup Lyttertal, Dansk Podcast Index, samt oversigter over reklameforbruget og annoncestatistikker. Læs mere her.

Kontakt for yderligere kommentarer:


Direktør i Danske Medier Research, Marianne Bugge Zederkof, tlf. 2076 5099
Bestyrelsesformand i DMR, Kenneth Bejerholm Madsen, Berlingske Media, tlf. 4099 4926

 

Danske Medier Research relancerer Toplisten

I slutningen af oktober kunne Danske Medier Research offentliggøre, at der var indgået en treårig aftale med Gemius, som ny leverandør til Dansk Online Index – den officielle måling af den danske onlinetrafik.

Fra i morgen er det atter muligt at følge trafiknøgletallene for de største danske udgivere.

Dansk Online Index består af en offentlig tilgængelig trafik topliste, der præsenterer de officielle månedlige nøgletal for udgivelserne i Danmark. I systemet vil man kunne finde daglige opdateringer af trafiktallene, og man vil ligeledes kunne finde brugertal.

I tillæg hertil kan der fra september købes adgang til brugerprofiler og en lang række analyseværktøjer i form af dobbelt dækning, trendtabeller mv.

Ved lanceringen er mere end 100 sites tilmeldt målingen, og flere er på vej.

Formand for Danske Medier Research, COO i JP/Politikens Hus Dorthe Bjerregaard-Knudsen siger i forbindelse med lanceringen:

 ”Det er lykkedes at samle opbakning til en måling, der nu repræsenterer bredden af danske internetsites. Gemius leverer et gennemprøvet produkt og tilbyder en enkel onlineadgang til data, der gør det let at anvende data for såvel mindre som større udgivere, uanset om man har analyseressourcer ansat. Med den valgte løsning tilgodeser Dansk Online Index på bedste vis de mange forskellige behov på tværs af bredden i internet-Danmark”.

I første omgang lanceres Toplisten med adgang til data fra 1. juni 2020.

Pressemeddelelse

Ny officiel måling af onlinetrafik er på vej i Danmark

 

Danske Medier Research har indgået en treårig aftale med Gemius, som ny leverandør til Dansk Online Index – den officielle måling af den danske onlinetrafik

Analysevirksomheden Gemius vil de kommende tre år være leverandør på Dansk Online Index (DOI).

Formand for Danske Medier Research, COO i JP/Politikens Hus Dorthe Bjerregaard-Knudsen glæder sig over aftalen og produktet, der vil være tilgængeligt fra foråret 2020:

”Gemius tilbyder os et smidigt og moderne set-up. Med den valgte løsning kan vi tilgodese de mange forskellige behov på tværs af hele bredden i internet-Danmark. Uanset om man som medie kan nøjes med helt overordnede trafik- og brugertal på den offentligt tilgængelige Topliste, eller om man ønsker at kunne dykke ned i sine brugerprofiler i dobbeltdækning på tværs af sites eller andre særlige analysemuligheder, så kan den rette pakke tilbydes det enkelte medie”.

Danske Medier Research iværksatte i efteråret 2018 en proces med henblik på at finde den fremtidige samarbejdspartner til at varetage opgaven med at tilvejebringe den officielle danske online-måling.

”Vi har via dialog med en række aktører fundet frem til den løsning, der bedst og mest omkostningsbevidst tilfredsstiller de mange forskellige behov, som medlemmerne af Danske Medier Research og øvrige udgivere og websites i Danmark har, hvad angår dokumentation og sammenlignelighed på det digitale marked”, siger direktør i Danske Medier Research Marianne Bugge Zederkof og fortsætter: ”Vi har prioriteret at finde en partner, der kan samle bred opbakning blandt branchens interessenter. Gemius tilbyder det danske marked en standardiseret løsning, som også fungerer i flere andre europæiske lande, herunder Belgien.

Hos Gemius er der store forventninger til samarbejdet:

“We look forward to delivering internet audience measurement in Denmark again, and we are thankful to know that DMR appreciates our development over the last five years in innovative methodology and competitive advantage in the fact, that Gemius delivers customer-tailored solutions that can be adjusted to local needs,” says Marcin Pery, CEO of Gemius. “We are very pleased to return to Denmark, as it is a reflection of our commitment and continuity of work to maintain our well-established image and keep enjoying our good recognition from other European countries.

Læs mere om Gemius her.

Om Dansk Online Index – den officielle måling af den danske onlinetrafik
Dansk Online Index (DOI) er den officielle måling af den danske onlinetrafik. DOI giver både det overordnede billede af den samlede danske internettrafik for tilmeldte sites, mulighed for analyser i målgrupper, analyser på tværs af sites samt mulighed for måling af apps og streaming.

DOI omfatter alle typer af devices, og det er således muligt at kigge både på tværs af platforme og dykke ned i de enkelte platforme individuelt. DOI opgør også den demografiske sammensætning af den danske internettrafik.

Målingerne er i de sidste fire år blevet drevet af Danske Medier Research med Kantar Gallup som leverandør.

Om Danske Medier Research
Danske Medier Research er et selvstændigt selskab i Danske Medier. Danske Medier Research er centrum for Danske Mediers løbende indsamling af relevante data om branchen, omsætning, annoncer, abonnenter, oplag, seere, brugere, læsere og lyttere. DMR koordinerer på vegne af branchen markedsmålinger, dataindsamling og statistikudarbejdelse samt bistår medlemmerne med rådgivning om læsertal, lyttertal, brugertal, metoder mm. Det sker blandt andet i Dansk Online Index, Index Danmark, Gallup Lyttertal, oversigter over reklameforbruget og annoncestatistikker. Læs mere her.

Kontakt for yderligere kommentarer
Bestyrelsesformand i DMR, COO Dorthe Bjerregaard-Knudsen, JP/Politikens Hus tlf. 2728 3768.

Direktør i Danske Medier Research, Marianne Bugge Zederkof tlf. 2076 5099
Gryta Balseryte, Business Development Director Gemius, tlf. +37 06552 2329

 

læs og tilmeld dig vores nyhedsbrev her: Danske Medier Research – Nyhedsbrev