Brugertal-apps

Beregning af brugertal på apps – inkl. eksemplificering.
Måling af apps