Dansk Online Index

 Dansk Online Index suspenderer Toplisten midlertidigt

Pressemeddelelse 10. september

Danske Medier Research har besluttet midlertidigt at suspendere toplisten i Dansk Online Index og dermed offentlig adgang til data – som følge af de udfordringer, de nye samtykkeregler har for selve grundlaget for at foretage måling af aggregeret online trafik i Danmark.

 

Formand for bestyrelsen i Danske Medier Research, Dorthe Bjerregaard-Knudsen udtaler i forbindelse med suspenderingen: ”Vi var forberedte på, at indførelsen af samtykkebokse med ”nej” til cookies ville have enkelte, ensartede konsekvenser for måling af mediernes trafik og udbredelse. Men efter udrulning af nye samtykkebokse på tværs af flere mediehuse, må vi nu konstatere, at udfordringerne er betragteligt større end først antaget”.

 

Dorthe Bjerregaard-Knudsen tilføjer ”i øjeblikket er forskellene imellem, hvordan der måles på tværs af alle parametre simpelthen for store til, at det giver mening at offentliggøre en topliste. Tallene har vist sig reelt ikke at være sammenlignelige i øjeblikket. Vi sætter gang i en grundig revision med det samme og derefter de fornødne tilpasninger, med målet om igen at skabe grundlag for sammenlignelighed på tværs af medierne i Danmark. Samtidig intensiverer vi dialogen med de relevante myndigheder, for at tydeliggøre hvad der må betragtes som utilsigtede konsekvenser ved den nye cookie-samtykkevejledning”.

 

Hun uddyber, ”den opdaterede cookie-vejledning betyder, at danske medier reelt ikke kan få lov at have indsigt i, hvor mange der besøger deres sites eller måle deres udbredelse. Der må være tale om en misforståelse.”

 

Helt konkret betyder det, at den offentlige adgang til data lukkes med ugens udgang. De tilmeldte udgivere bevarer adgang til målingen, og kan således følge med i revisionen.

 

For yderligere information kontakt:

 

Generelle spørgsmål: Direktør Marianne Bugge Zederkof, Danske Medier Research, tlf. 2076 5099 Bestyrelsesformand, Dorthe Bjerregaard-Knudsen, COO i JP/Politikens Hus, tlf. 27283768

 

Dansk Online Index åbner for profildata

Pressemeddelelse 2. september

Danmarks nye internetmåling, der blev lanceret med trafikdata i juli, åbner senere på ugen for yderligere adgang til profiler, dobbeltdækning og trendtabeller for de største danskere udgivere via login. Opgørelsen registrerer, hvordan over 4 mio. danskere benytter de toneangivende danske online medier.

 

Dansk Online Index består af en offentlig tilgængelig trafik topliste, der præsenterer de officielle månedlige nøgletal for udgivelserne i Danmark. I systemet vil man kunne finde daglige opdateringer af trafiktallene, og man vil ligeledes kunne finde brugertal.

 

I målingens første tre måneder har der været stor interesse for at tilmelde sig Dansk Online Index, som allerede tæller over 150 deltagende sites, og målsætningen er at fordoble det antal i løbet af 2021.

 

Direktør i Danske Medier Research, Marianne Bugge Zederkof udtaler i forbindelse med lanceringens fase II: ”Det er med tilfredshed, at DMR konstaterer stor opbakning og interesse for at være med i målingen. Vi ønsker netop, at DOI repræsenterer bredden af danske internetsites, og vi er glade for at have fundet en model, der på bedste vis tilgodeser de mange forskellige behov på tværs af medierne, og som kan tilgås i et nemt og brugervenligt interface”.

 

Marianne Bugge Zederkof tilføjer dog, at det er vigtigt at være opmærksom på, ”at det er en udfordring at rulle en måling ud i markedet, samtidig med, at medierne tilpasser deres cookie samtykker til de nye vejledninger. Det påvirker sammenligneligheden i data i øjeblikket, hvor det tilrådes, at man træder varsomt i et par måneder, indtil alle er igennem omstillingen”.

 

Hun uddyber desuden, at ”DMR har valgt at fortsætte med at publicere opgørelserne, selvom de er påvirkede af, at mange medier fortsat er i gang med den omstilling, for også at kunne bruge data til at adressere de urimelige konsekvenser den opdaterede cookie-vejledning har for danske mediers mulighed for at måle deres reach og få lov at have indsigt i, hvor mange der besøger deres sites”.

For yderligere information kontakt:

Generelle spørgsmål: Direktør Marianne Bugge Zederkof, Danske Medier Research tlf. 2076 5099

Adgang til data: Analysechef Thomas Gynild tlf. 3397 4229 – tg@dmresearch.dk

 

Danske Medier Research relancerer Toplisten 

De nye toplister præsenteres torsdag 9. juli, læs mere her:

Pressemeddelelse

 

Danske Medier Research

Dansk Online Index drives af Danske Medier Research ApS

Nøgleordene i Danske Medier Research er analyse, viden og formidling. Missionen er at give Danske Mediers medlemmer den bedst mulige viden om danskernes medieforbrug, kommercielle modeller og internationale erfaringer til egen udvikling af forretning, indhold og tjenester.

Indsamling af viden
Danske Medier Researchs primære opgave er den løbende indsamling af relevante data om branchen, herunder oplag, omsætning, annoncer, abonnenter, brugere, læsere og lyttere.

Danske Medier Research forestår forvaltningen af leverandørkontrakterne og tilvejebringelse af Danske Mediers forskellige medieanalyser.

Danske Medier Research overvåger og sikrer den mest hensigtsmæssige drift af Danske Mediers analyser til gavn for medlemmernes daglige drift og langsigtede forretningsudvikling.

Formidling og forankring af viden
Danske Medier Research vil have fokus både på den nære medlemsservice og rådgivning om læsertal, lyttertal, brugertal, metode etc., men vil også være centrum for foreningens mere overordnede monitorering af medieforbrug og tendenser. Dette for i højere grad at kunne fungere som videnscenter for udviklingen af medierne.

Danske Medier Research deltager bl.a. i arbejdet med Kulturstyrelsen årlige rapport om mediernes udvikling.

Et kerneområde bliver derfor formidling og forankring af viden. Der anvendes i dag mange ressourcer på dataindsamling og langt mindre på formidling og forankring af den pågældende viden på alle relevante modtagerniveauer. Der vil således blive sat særligt fokus på at kommunikere effektivt og operationelt til relevante målgrupper såsom journalister, myndigheder, politikere, mediebureauer, annoncører og selvfølgelig medlemmerne.

Danske Medier Researchs fokusområder vedrørende analyse og prioritering af opgaver sker i et tæt samarbejde med Danske Medier.

Danske Medier Research er sekretariat for Analyseudvalget.

Læs og tilmeld dig vores nyhedsbrev her: Danske Medier Research – Nyhedsbrev