Dansk Online Index

Fortsat stærk vækst på den digitale annoncering

Den digitale annoncering holder fortsat pæn vækstrate. Samlet set steg den med mere end 600 mio. kr. i år 2017 svarende til en fremgang på 9,5 pct. i forhold til året før. Det viser den årlige Online Markedsstatistik fra Danske Medier.

– Annonceomsætningen på de digitale medier stiger fortsat, men der er betydelige forskelle i vækstraterne. Display og Søgeord oplever fortsat tocifrede stigninger, mens Markedspladser og Permission Marketing vokser mindre end den øvrige digitale omsætning.

– Rapporten viser yderligere, at automatiseret salg af bannerannoncer fortsat er i massiv vækst og nu udgør næsten 1.7 mia. kr., hvilket er 24% mere end i 2016.

– Mobil omsætningen, der alene omfatter annoncering specifikt indkøbt til mobil har sænket sin vækstrate til 23% i 2017.

Kigger man på Markedspladser udgør de en meget begrænset vækst fra 2016 til 2017. Væksten er meget ulige fordelt, idet boliger er vokset med knap 10%, mens de øvrige kategorier ligger stort set status quo.

Rapporten er udarbejdet af Danske Medier på baggrund af dataindsamling fra Deloitte. Markedsstatistikken bygger på indberetning fra medlemmer samt markedsestimater. Rapporten kan købes ved at kontakte Analysechef Thomas Gynild. Prisen er 695 kr. for medlemmer og 1.695 kr. for ikke medlemmer. tg@dmresearch.dk, T: 33 97 42 29.

 

Opdatering af definitionen af opgørelse af tidsforbrug i Dansk Online Index.

Gennemsnitlig tid beregnes nu på baggrund af den totale tid brugt på en udgivelse. For besøg hvor der kun har været én sidevisning eller/og hvor den sidste sidevisning overstiger 30 minutter kan tidsforbruget for disse sidevisninger ikke opgøres. Derfor benyttes gennemsnitstiden for alle øvrige sidevisninger på udgivelsen nu som grundlag for estimering af tidsforbrug for disse sidevisninger. Dette afspejles i angivelsen af gennemsnitlig tidsforbrug pr. besøg som præsenteret på toplisterne.

For brugere af CPCD er her vejledning i hvordan man dér kan etablere en custom metric til at følge denne definition af tidsopgørelsen: Custom Metric i CPCD

Danske Medier Research tilbyder med Dansk Online Index adgang til det mest komplette billede af Danskernes brug af digitale medier til såvel udgivere, mediebureauer og annoncører. Vores målinger er den etablerede standard for objektiv, detaljeret og retvisende sammenligninger anvendt af hele markedet. Målingerne omfatter realtidstrafik, sammenligninger af valgfrie sites, dobbeltdækning og nettotal samt demografiske oplysninger om brugere på hvert enkelt site.   En række data er frit tilgængelige, hvor Toplisten er den mest udbredte, men de mest detaljerede data er forbeholdt vores kunder.

læs og tilmeld dig vores nyhedsbrev her: Danske Medier Research – Nyhedsbrev

 

Dansk Online Index har i løbet af 2017 været genstand for en række spændende udviklingstiltag.

Læs mere om baggrunden her: Nyheder

Nærlæs den opdaterede metodebeskrivelse her: Metodebeskrivelse 23-02-2018