Priser

Basismålingen i Dansk Online Index – DOI

Ved tilmelding til målingen får man:

  • Placering på Top- og Udgiver lister – den officielle måling af danske onlinemedier – Dansk Online Index
  • Placering i real-time statistik
  • Adgang til dagligt opdaterede markeds- og profil-data i TNS Gallups værktøj Instar
  • Retten til anvendelse af scripts til måling af udgivelser

 

Pris for basismålingen

Følgende elementer og model anvendes for beregning af pris for tilslutning til målingen – gældende for 2016:

  • Tilslutning
  • Antal udgivelser
  • Trafik
Tilslutning – minimum og maksimum pris for tilslutning:

Prisen for deltagelse i målingen udregnes på årlig basis.

Mindsteprisen for tilslutning til basismåling er kr. 6.000 årligt pr udgiver samt udgivelsestillæg á kr. 1.750,- pr. udgivelse/titel/site .

Hertil kommer et administrations- og udviklingstillæg på 7,5% af trafiktillæg (se nedenfor) dog minimum kr. 450,-.

Således er mindstepris for måling og præsentation på toplister uanset trafikniveau i 2016 8.200,- årligt plus udgivertillæg, se nedenfor.

Maksimumprisen, baseret på trafik som beskrevet nedenfor, reguleres årligt ved hjælp af et prisloft.

Udgivertillæg – nye udgivere/udgivelser

Nye udgivere og udgivelser kan naturligvis  løbende tilmeldes målingen. Der opkræves forud udgivertillæg kr. 7.750 i 2016 (Rabatpris på 1.750 for medlemmer af Danske Medier) og udgivelsestillæg pr. udgivelse (1.750,-), samt et á conto beløb baseret på udgivelsens estimerede besøgstal, (særligt relevant når dette vurderes til at være over minimum) . Dette vil derefter blive efterreguleret baseret på faktiske besøg som målt ved opgørelsen af målingens samlede omfang.

Trafiktillæg

Teknikken i prisberegningerne er ud over udgiver- og udgivelses-tillæg, at trafikken er det styrende element for sammensætningen af pris:

En udgivers procentuelle andel af de i målingen samlede målte gennemsnitlige besøg pr. uge overføres til en tilsvarende andel af betalingen. Til grund for beregninger bruges den samlede målte trafik året før. Derved fremkommer en ”pris pr. besøg”.. Derpå justeres for konsekvenserne af et prisloft,- og en bund på 6.000,- på den årlige pris. Den gennemsnitlig pris pr. besøg/uge som den forventes at være i 2016 og 2017 kan oplyses ved henvendelse til DMR.

 

Den samlede mindstepris for deltagelse i målingen bliver hermed 15.950,- pr. år.

 

Tilkøbsydelser

Aftalen mellem DMR og TNS Gallup giver mulighed for en række tilkøbsaftaler, tilkøbsmuligheder der kun er tilgængelige for udgivere og udgivelser som allerede er tilmeldt basismålingen.

 

Sitecentric værktøjet CPCD

Ønsker man at gøre brug af TNS Gallups værktøj til analyse af trafik, scripting etc., er dette en tilkøbsmulighed. Den årlige pris for adgang til trafikværktøj er fastsat ud fra antal udgivelser man ønsker adgang for, efter følgende model:

 

antal udgivelser Pris kr. Pris pr. stk
1 7.500 7.500
2 14.000 7.000
3 18.000 6.000
4 24.000 6.000
5 25.000 5.000
6 30.000 5.000
7 35.000 5.000
8 40.000 5.000
9+ (flat fee) 45.000

 

CPCD tilkøbes direkte hos TNS Gallup, kontakt Media Service hos TNS Gallup:

Telefon: 39 15 44 00 (Hverdage mellem 8:00 – 16:00)

E-mail: mediaservice@tns-gallup.dk

 

 

 

Real-time Traffic værktøjet

 

Det er desuden muligt at tilkøbe adgang til Real-time værktøjet. Dette værktøj er en udvidelse af toplisterne som giver  mulighed for at følge alle udgivelsers trafik for de mest grundlæggende nøgletal også  på time- og dags-niveau.

 

Adgang tilkøbes på udgiverniveau således at adgang til systemet kan bestilles for alle de medarbejdere man måtte ønske. Pris pr. udgiver jf. nedenstående prisliste:

 

 

Brugere pr. måned ”total for udgiver” Pris årligt 2016
0-100.000 3.000,-
100.000 – 1.000.000 6.000,-
1.000.000+ 12.000,-

 

Adgang til Real-time værktøjet bestilles hos Danske Medier Research, som også oplyser om forventet pristrin.

Kontakt:

Thomas Gynild, Danske Medier Research, på tlf: +45 20533970

tg@dmresearch.dk

 

Webtv /streaming

Webtv/streaming er en tilkøbsydelser der forudsætter mindst fem tilmeldte udgivere. Prisen er 110.000 pr. udgiver. pr. år

 

Kampagnemåling

Måling af annoncekampagner er en tilkøbsydelse, der aftales individuelt mellem TNS Gallup og Udgiver. Prisen afhænger af antallet af gennemførte kampagner om året og svinger mellem 2.500 pr. kampagne (ved mindst 50 kampagner om året) til 4.500 pr. kampagne ved mindre end 20 kampagner om året.

Yderligere information om ydelsen kan fås hos Thomas Gynild, Danske Medier Research, på tlf: +45 20533970

 

Tilslutningsaftaler

For deltagelse i målingen er det nødvendigt at der etableres en aftale mellem Udgiveren og Danske Medier Research. Tilslutningsaftalen kan rekvireres hos Danske Medier Research ved at kontakte Thomas Gynild på tg@dmresearch.dk